அ னுபவித்த கொ டுமையை அண்ணனிடம் கண்ணீர் மூலம் கூறும் தங்கை… மில்லியன் பார்வையாளர்களை க லங்க வைத்த பாசம்!

வியப்பு

சமீப காலங்களில் திருமணமாகி கணவர் வீட்டிற்கு தங்கை செல்லும் போதே அண்ணன் தங்கை பாசத்தினை நாம் அவதானித்து வருகின்றோம்.

ஆனால் இங்கு சிறுவயதில் தனது அண்ணன் மீது தங்கை வைத்திருக்கும் பாசம் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது.

ஆம் தனது தாயிடம் அ டிவா ங்கிய குழந்தை ஒன்று அதனை தனது அண்ணனுடன் கண்ணீர் சிந்த எடுத்துக்கூறியதோடு, கட்டிப்பிடித்து அழுதுள்ள காட்சி காண்பவர்களையும் கண்கலங்க வைத்துள்ளது. இம்மாதிரியான பாசம் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் மீண்டும் கிடைக்குமா?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *